Produkcja płyt pilśniowych

Produkcja płyt pilśniowych

Płyty pilśniowe to jeden z często wykorzystywanych w budownictwie materiałów, nie wielu jednak wie, jak przebiega proces ich wytwarzania, a to właśnie od niego zależą właściwości poszczególnych rodzajów płyt pilśniowych. Płyt pilśniowe bywają także nazywane płytami MDF.

Z czego zrobione są płyty pilśniowe?

Surowcem służącym do wyrobu płyt pilśniowych są odpadki drzewne. Do wytwarzania płyt MDF wykorzystuje się drewno topoli, wierzby i świrku. Efektem ich wykorzystania jest wytworzenie płyt o białym drewnie, które mają większą wartość handlową niż ciemne płyty, najczęściej będące efektem wykorzystania drewna pozostałych drzew iglastych.

Jak są wytwarzane płyty MDF?

Płyty pilśniowe powstają z odpadków drzewnych, które są rozwłókniane, a następnie prasowane pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia. Istnieją dwie technologie wytwarzania płyt: sucha i mokra.

Produkcja płyt metodą suchą polega na rozwłóknieniu zrębków, sklejeniu masy drzewnej klejami syntetycznymi, suszeniu włókien, tak aby zawierały one jedynie 6 – 12% wody. Suszone są one w temperaturze 300ºC. Następnie masa jest magazynowana. Kolejnym krokiem jest formowanie kobierca, który jest prasowany wstępnie, a następnie raz jeszcze (prasowanie właściwe). Po czym konieczne jest chłodzenie, formowanie i szlifowanie płyt.

W metodzie mokrej surowiec jest rozdrabniany, rozwłókniany i dodatkowo jeszcze domielany. W tej metodzie podczas formowania kobierca włókna unoszą się na wodzie. Sito przesuwa się nad nią, zbiera włókna, a następnie kobierzec przesuwa się pod walcami wyciskającymi. Walce z czasem ulegają awariom, wówczas konieczna jest naprawa walców, niekiedy ich regeneracja lub wymiana na nowe. Naprawa walców to usługa, którą pełnią wyspecjalizowane firmy takie jak https://www.hannecard.pl/pl/produkty-i-uslugi/przeglady-i-naprawa-walcow/. W tej metodzie włókna łączą się bez udziału kleju, w naturalnym procesie spilśnienia. Klej bywa dodawany później, aby zwiększyć wodoodporność płyt. Zaklejenie także odbywa się na mokro w specjalnych skrzyniach.