Najważniejsze formalności przy budowie domu

Najważniejsze formalności przy budowie domu

Planujesz budowę domu jednorodzinnego, ale jesteś przerażony ilością formalności, które musisz dopełnić? Niepotrzebnie! Przedstawimy Ci dokładnie co zrobić, aby móc zacząć budowę swojego wymarzonego domu. Dowiedz się, jak krok po kroku wygląda cały proces inwestycyjny.

Zakup działki – to musisz wiedzieć

Nie na każdej działce będzie możliwe wybudowanie domu, dlatego jej wybór musi być przemyślany. Można to sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w decyzji o warunkach zabudowy.

Z MPZP dowiesz się też, jaka dopuszczalna jest powierzchnia zabudowy, linie zabudowy i gabaryty obiektów. Można się z nim zapoznać w najbliższym urzędzie gminy. Z kolei decyzja o warunkach zabudowy zawiera wszystkie wytyczne i jest ważna bezterminowo.

Jak wybrać najlepszy projekt architektoniczno-budowlany?

Następnym krokiem jest wybór projektu Twojego przyszłego domu. Możesz zdecydować się na jeden z gotowych projektów. Jest to tańsze rozwiązanie niż zlecenie go architektowi, musisz jednak liczyć się z tym, że ilość takich projektów jest ograniczona, mają też niewielkie możliwości modyfikacji. Warto najpierw przejrzeć takie projekty, a dopiero później ewentualnie zdecydować się na ten indywidualny. Projekt na zamówienie u architekta jest droższym rozwiązaniem, ale masz bardzo duże możliwości personifikacji swojego przyszłego domu.

Architekci powinni Ci dostarczyć dwa projekty – budowlany i wykonawczy. Obydwa są niezbędne do rozpoczęcia budowy.

Budowa domu – co dalej?

Następnie wszystkie niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Starostwa i zgłosić tam zamiar rozpoczęcia budowy domu. Trzeba w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych z terminem ich rozpoczęcia.

Zgłoszenie powinno zawierać cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy szczegółowe, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Co ważne, zgłoszenia dokonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych. Od tego momentu biegnie ustawowy 21-dniowy termin, w ciągu którego organ administracji może wnieść sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi, możesz rozpocząć budowę swojego wymarzonego domu. Jako rozpoczęcie robót uznaje się wpis do dziennika budowy o rozpoczęciu robót i zgłoszenie tego faktu do urzędu.